150 години Първа евангелска църква в София (юбилейна служба)