Уроците, които научихме от младежите през миналата година 05.01.2013 г.