Събор-фестивал на евангелската песен

На 22 март, Деня на пролетта, в Пловдив се проведе своеобразен събор- фестивал на евангелската песен. Поканени за участие бяха всички хвалебни групи и хорове на църкви от Съюза на евангелските съборни църкви, както и всички, които обичат да пеят. Целта на тази среща беше всички присъстващи да отделят по-специално време за прослава на Бога и да преживеят заедно благословението, което това неминуемо ще получат. Домакините от Първа евангелска църква в Пловдив, с пастирското семейство на Иван и Катя Стоицеви бяха осигурили всичко необходимо за това събитието да премине в много добра обстановка. Няколко пастири от наши църкви представиха различни библейски гледни точки за важността на това служение. Със самостоятелна програма се представиха хорът на църквата ни в Асеновград, хвалебните групи от Кричим, Пазарджик, Пловдив и София. Програмата завърши с прекрасното представяне на хора на Първа евангелска църква в София.
 
На 23 март, в Първа евангелска църква в София се проведе дискусия, организирана съвместно със Сдружение Харта на тема „Християнство и култура“.
Главни говорители бяха д-р Тодор Велчев и Ивайло Атанасов. След като бяха изложени принципно някои от възможните взаимоотношенията на християните със предизвикателствата на различни култури се разви интересна дискусия с участниците в събранието.