„Стани и върви“ – П-р Данаил Игнатов 11.05.2014 г.