Служения в мисии

Членове на църквата участват в различни мисии.

Тончо и Ани Тончеви са ангажирани на работа в „Агапе-България”. Църквата дава на това служение  малка финансова подкрепа.

П-р Станислав Алексиев е ангажиран в трудното поприще на мисията „Християнско свидетелство за Израил”.

Християна Николова е служител в сдружение “Приятели на Библията”, 

 Вяра Тинева отговорник на служение в СЕД.

През есента на миналата година възникна специална нужда да подкрепим мисионерското служение на сестра Ралица в Централна Азия. Църквата ни се ангажира със значителна сума за да се допълни недостига на средства в нейната мисия. Църквата ни има задължението  да подкрепя Ралица с постоянна молитва.

П-р Благовест Николов води редовно вечерното радиопредаване  “Пътуване през Библията” по Транснационалното радио чрез Студио 865..

Д-р Тодор Велчев, и  група от нашата църква участват в  електронното издание  „Харта-БГ”.Те организират и публични дискусии извън стените на църковните сгради в София и други градове от страната.

В много специфичното и отговорно служение на евангелизация в затвора в Бобов Дол е ангажиран п-р Благовест Николов. Към него от скоро се присъедини Владо Попов.