Силата на слабостта 29.06.2014 г. – П-р Бл. Николов