„Само едно ли благословение имаш, татко?” 28.12.2014 г.