Рождествен поздрав

Pentax Digital Camera

Скъпи приятели,

Сърдечно ви поздравяваме по случай светлия празник Рождество Христово и по случай настъпването на Новата 2014 година.

Изминалата година не беше лека за нашия народ. Не беше лека и за членовете на Църквата. Но забелязахме, че именно  в тези  обстоятелства  българите станаха  по-чувствителни към  истината,  към истинските ценности на живота.

В годината, когато  се роди Спасителят, Бог използва насилственото преброяване на населението в една езическа империя, за да подготви сцената за Неговото велико навлизане в човешките условия на живот. Ние, вярващите,  едва ли ще можем да предотвратим езическите практики, търговския и консуматорски дух, в който светът се опитва да „опакова” същността на празника на Рождество Христово. Но сме призвани с искрено поклонение (като мъдреците),  със свидетелство за Христос (като овчарите) и с радост (заедно с ангелите и със светиите на земята) да служим на Този, Който, без да има вече работа с грях, идва за да завладее света и да установи Божието Царство.

Пожелаваме ви и една здрава и изпълнена с Божии благословения Нова година! Нека тя да бъде година на нови духовни постижения и победи!

П-р Благовест Николов

П-р Данаил Игнатов