„Роден, за да свидетелства за Истината“ 21.12.214 г.