п-р Б. Николов „Инвестиране за вечността” 07.09.2014 г.