П-р Благовест Николов – Форум „Промяна на промяната“