„Пратени за просвещение на народите” 10.05.2015 г.