Посещения на възрастни и болни

       Сестра Елка Джамбазова продължава всеотдайно да прави посещения на членове на църквата и обществото, които са възпрепятствани да посещават събранията на църквата поради болест и немощ. Същевременно тя следи календара на юбилярите и помага на пастирите в това, те да бъдат почетени на съответно богослужение с поздрав и молитва. Самата тя получи тежка травма през пролетта и беше възпрепятствана за известно време да изпълнява това благородно служение . В това време я заместваше сестра Ваня Трайкова, с висок дух на посвещение. Едва възстановила се  сестра Елка продължи да служи с все същата ревност.

Молим се Господ да докосва все повече хора да имат на сърце да се включат в това служение.