Пастири на църквата

1. П-р Данаил Игнатов

Danail Ignatov_preching.preview

                Данаил Игнатов е назначен като втори пастир на Първа евангелска съборна църква в София през 2000 г., а като първи пастир – през 2006 г. Преди това е заемал длъжността отговорен проповедник и пастир на Евангелската съборна църква в село Поповица, област Пловдив.

               От 2003 г. е председател на Съюза на евангелските съборни църкви в България (СЕСЦБ).

                Завършил е богословското си образование Свободния евангелски богословски факултет във Во-сюр-Сен, Франция, през 1997.  В този период е следвал и някои от курсовете на Института по православно богословие „Св. Сергей Радонежски“ в Париж.

                Преподава  патрология и история  на Църквата във Висшето богословско училище „Илайъс Ригс“  към СЕСЦБ и във Висшия евангелски богословски институт в София. Бил е ректор на Висшия евангелски богословски институт (ВЕБИ) от 1999 до 2003 г.

                Завършил е архитектура във ВИСИ (УАСГ) София през 1974 г. Работил е като проектант и като научен сътрудник в областта на теорията и практиката на архитектурата, териториалното устройство и опазването на паметниците на културата до 1991 г.

                Женен, с една дъщеря.

                Открива привлекателността на Божието слово, благодатта на вярата и личната връзка с Бога в детските си години.

2. П-р Благовест Николов

27_big