„Не можахте ли поне един час да бдите с Мене?“ – П-р Благовест Николов