Неделно училище

Отговорник за Неделното училище е Ценка Емануилова.

Неделното училище има четири групи.

Най-малката група е от 3 до 6 години. Материалите и начинът на представяне са специално пригодени за тази възраст. В момента се изучава „Животът и пътят на Исус“. Групата се води от  Светла Добрева, Роси Георгиева, Елена Грънчарова и Тодор Данев.

Втората група е за деца от 7 до 8 години. Наскоро приключи разглеждането на живота на цар Давид, а новата тема е „Как да живеем в Божието семейство“. Групата се води от София Галанова, Яница Неделчева и Светлина Игнатова.

Третата група е от 8 до 11 години. Тази година групата изучава живота на Рут. Всички уроци са по материали на СЕД – Сдружение за евангелизация на деца. Децата от групата активно участват в сценките за Възкресение и Рождество. Участваха и в деня на Отворените врати.  Групата се води от Вяра Тинева, Ценка Михайлова, Вера Костадинова, Полина Спасова и Таня Димитрова.

Четвъртата група е тийнейджърската, от 12 до 16 години. Ние изучавахме Посланието на Яков, Ангелите в Библията, Божият път – задълбоченото доктринално поучение за това как да познаваме Бога и как да живеем по Божия начин. Използваме материали най-вече на СЕД и на Приятели на Библията. Групата се ръководи от  Ангел Тинев, Владимир Попов,  Светла Николова, Даниела Куличева и  Християна Николова.