„Моли се и избирай“ (I Тимотей 2:1-4) 05.10.2014 г.