Младежки събрания

Младежките събрания към църквата са всеки вторник от 19:00 часа.

Отговорник за младежките събрания е Владо Христов.

На събранията се разглеждат различни книги от Библията на малки групи. В момента се разглежда евангелието според Матей. Пастир Димитър Куличев продължава да води разсъждения върху различни актуални теми, като предизвикваше младите да се замислят върху различни аспекти от живота, как да се предават на Господ и да живеят живот за Божия слава. На събранията има време за хваление и молитва. 

     Желанието на младежите през  2014 г.  е да бъдем домакини на общо младежко събиране за София и работим за осъществяването му. Имаме желание да посещаваме различни църкви с цел да ги насърчим с песни и свидетелства. Желанието и молитвата ни е Бог да ни използва за растежа на Неговото царство и прослава на Неговото име. Стремим се да не забравяме да свидетелстваме за това, което Бог е направил в живота ни и извън църквата. И да си напомняме, колко важно е да разкажем на света за жертвата на нашия Господ Исус Христос, та дано Той да стане и техен Спасител.

Младежко събрание от 11.03.2014 г.