Лот. Живот на правда в свят на беззаконни дела. 18.09.2016г.