Кои сме ние?

Началото на Първа евангелска църква – гр. София е поставено през 1864 г. от синовете на православния свещеник поп Тодор – Георги и Михаил, жените им и двете му дъщери. Това съвпада с работата на първите мисионери, Чарлз Морс и д-р Хенри Хаскел, които пристигат в София, за да проповядват благовестието, през 1862 и 1863 г.

Мястото, на което се намира сегашната сграда, е закупено от членовете на църквата в края на 80-те години на 19. век. Строителството на църковната сграда е изпълнено за 11 месеца и завършва с освещаването ѝ на 17 септември 1889 г.

Първа евангелска съборна църква се стреми да излага право Словото за Спасение чрез вяра в Исус Христос и да отстоява в обществото християнските ценности.

Тук се осъществяват и разработват нови проекти със социална и културна значимост: социална кухня, кафе-книжарница, дискусии и обществени форуми,  общи младежки събирания, арт-проект, проект за деца в неравностойно положение, проект за реинтеграция на младежи от рискови групи,  музей на евангелското движение в България, проект за изследователски център на евангелското движение в България и др.

Църквата е член на Съюза на евангелските съборни църкви в България, основан през 1888 г.