Истината за благодатта и истината (Йоан 1:14) 22.02.2015 г.