„Имайте в себе си Христовото съзнание” 26.10.2014 г.