„Защо последните ще бъдат първи, а първите последни?““ (Марк 10:31) 23.03.2014 г.