Затвърждавай твоето призвание и избиране 21.08.2016г.