Един паметен регистър (Кол 4:7 – 18) 23.02.2014 г.