„Достойнството на християните” (Фил.1:22-30) 28.09.2014 г.