Годишно събрание на църквата 01.02.2014 г.

….Виждаме как в години на дълбока икономическа, политическа и духовна криза на обществото в България в нашата църква Божията благодат вдъхновява и подкрепя все повече братя и сестри да се включат в действащи от години, както и в нови служения. Виждаме как разцъфват неподозирани дарби. Това е особено радостно и дължим благодарност първо на нашия Бог. Заедно с това нараства отговорността на всички ни да се насърчаваме взаимно, да си помагаме, както и да носим един на друг трудностите и изпитанията, които срещаме. Нека виждаме във всичко това все по ускорената подготовка на мястото и времето, когато Господ Исус Христос ще дойде за да установи Своето царство…

Из доклада на Духовния съвет на 1-ва ЕСЦ София                      01.02.2014 г.