„Благословен е който идва в името Господне!“ 05.04.2015 г.