Библиотека и музей

Сестра Антоанета Климентова продължава да води  регистъра на  литературата и изпълнява ролята на библиотекар на доброволни начала в определени часове на седмицата.В тази дейност и помага сестра Виолета Тачинова.

Брат Иво Георгиев и Николай Николов отговарят за  организирането  на музейната експозиция в църквата.

Доц. Бистра Николова, с професионалния си опит, започна да обработва  натрупания с години в складови помещения на църквата архив на евангелското движение, на СЕСЦ и на църквата ни. Част от този архив ще влезе в хранилището на музея.