Библейски групи

knox_bible_opened

     

      Известно е колко важно за духовното израстване на християните е редовното изучаване на Библията – самостоятелно и в групи. Групите за библейско изучаване са и силно средство за сближаване на членовете на църквата и обществото. Смесени библейски групи в църквата водят: п-р Димитър Куличев, п-р Станислав Алексиев и Ели Куличева. Има още две групи за библейско изучаване с Александра Игнатова и една с Цвете Куличева, в които са включени сестри от църквата и някои външни посетителки.

            Домашни групи водят п-р Благовест Николов и п-р Емануил Тинев. Групата на млади семейства, която беше водена от Ани и Тончо Тончеви, продължи да провежда събиранията си, на принципа на ротационно ръководство с координатор Николай Златев. Създаде се и още една група от четири млади семейства, с координатор Боян Евстатиев. По този начин около 100 души от членовете на църквата и от обществото са обхванати в това важно за духовния растеж отделено време и усилия. Нашата цел е това число постоянно да се увеличава, и подчертаваме, че преди всички именно членовете на църквата имат нужда от израстване в познанието на библейските принципи.