Бюлетин за месеца

Предстоящи служби:

25 Неделя
10.00 ч.
п-р Б. Николов
„Има ли награди за нас в небето?»

Молитвени нужди

Тема за молитва през юни.
Святият Дух да ни води в разпознаването и развиването на дарбите, които Той дава.
Нека да се молим и за това повече хора в църквата да се включват към някое от служенията.