Бюлетин за месеца

Предстоящи служби:

28 АВГУСТ
п-р Б. Николов
10.00 ч. – Изпратени от Исус, овластени от Духа (Йоан 20:19-23)
Отслужване на Господна трапеза
18.00 ч. – Да разрешим противоречието:
„Не хвърляй бисерите си на свинете“ и „Вие сте Мои свидетели“

Молитвени нужди

Тема за молитва през юни.
Святият Дух да ни води в разпознаването и развиването на дарбите, които Той дава.
Нека да се молим и за това повече хора в църквата да се включват към някое от служенията.